Toyota Camry 2.0G 2006

cover-Toyota Camry 2.0 2006

ข้อมูลเกี่ยวกับรถ
ยี่ห้อ Toyotaรุ่น Camry 2.0G
เครื่องยนต์ 2000เลขไมล์ 140,000 km
เกียร์ ออโต้ปี 2006
สี ดำ

ราคา 325,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปภาพของรถคันนี้
8-Toyota Camry 2.0 2006, detail-Toyota Camry 2.0 2006, 4-Toyota Camry 2.0 2006, 2-Toyota Camry 2.0 2006, 3-Toyota Camry 2.0 2006, 9-Toyota Camry 2.0 2006, 7-Toyota Camry 2.0 2006, 6-Toyota Camry 2.0 2006, 10-Toyota Camry 2.0 2006, 11-Toyota Camry 2.0 2006, 5-Toyota Camry 2.0 2006, 1-Toyota Camry 2.0 2006