fbpx

ยื่นไฟแนนซ์อย่างไรให้อนุมัติ

how-to-finance-by-knowname

✍️ยื่นไฟแนนซ์อย่างไรให้อนุมัติ

ก่อนอื่นเลยการยื่นไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์อะไรก็ตาม อย่างแรกที่ไฟแนนซ์ถามถึงคือที่มาที่ไปของรายได้ ว่ามีรายได้หรือไม่ ซึ่งมีเงื่อนไขที่ไฟแนนซ์ต้องทราบ ดังนี้
.

รายได้และที่มาของรายได้


ในส่วนของรายได้ และที่มาของรายได้นี้ส่วนมากแล้วจะมีเอกสารประกอบทุกอาชีพ เช่น
🔺พนักงานบริษัท หรือพนักงานราชการ เอกสารที่ใช้ประกอบคือ สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
🔺พ่อค้า แม่ค้า หรือ เจ้าของกิจการ เอกสารที่ใช้ประกอบคือ ทะเบียนการค้า (แล้วแต่กิจการ) เอกสารการเช่าที่ขายของ หรือใบเสร็จซื้อของ
🔺รับเหมาก่อสร้าง เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคือ หนังสือสัญญาว่าจ้าง ทั้งก่อนและปัจจุบัน หนังสือ 50 ทวิ
🔺เกษตรกร เอกสารที่ต้องใช้คือ โฉนดที่ดินทำกิน หนังสือประจำตัวเกษตรกร เป็นต้น
.

เครดิตของผู้กู้

🟢เครดิตดี : ผู้ที่มีประวัติการผ่อนตรงทุกสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ค่างวดรถ เป็นต้น
🟡ล่าช้า : มีประวัติผ่อนล่าช้าไม่เกิน 60 วัน ในกรณีนี้อาจจะมีการดาวน์เพิ่ม หรือต้องการผู้ค้ำเพิ่ม
🔴คืนรถ : ผู้ที่มีประวัติการคืนรถ อาจจะดำเนินการซื้อรถได้ยาก เพราะมีประวัติที่ไม่ดีแล้ว
🔴ฟ้องร้อง : ในเงื่อนไขนี้ ไม่สามารถทำสินเชื่อได้ค่ะ อาจจะต้องหาผู้ซื้อรายอื่น
.
ทั้งนี้ รายการเอียดที่กล่าวมาเป็นเพียงเบื้องต้น หากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารแล้ว ทางไฟแนนซ์จะเป็นผู้ตัดสินใจอีกทีค่ะ
.
.

เงื่อนไขการพิจารณาเบื้องต้น

✔️ทางไฟแนนซ์จะพิจารณาจากองค์ประกอบที่แจ้งเบื้องต้นคือ ที่มาของรายได้ และเครดิตผู้กู้
✔️ส่วนเรื่องของภาระที่หนี้สินที่เกิดก่อนที่จะยื่นสินเชื่อ ซึ่งอยู่ที่การพิจารณาของแต่ละธนาคาร
✔️หากรายได้ครอบคลุมกับสินเชื่อที่กำลังยื่น ผลการอนุมัติก็ไม่ยากค่ะ แต่ในที่นี้เครดิตต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยนะคะ ไม่มีล่าช้า หรือ มีประวัติไม่ดีค่ะ
.
.
Cr.Know Name