fbpx

วิธี ขายรถมือสอง อยากขายรถ ต้องเตรียม อะไรบ้าง

รถถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง การซื้อขายจึงต้องมีเอกสารที่ชัดเจนและรอบคอบ เป็นเอกสารที่ต้องใช้สำหรรับในการขายรถโดยเฉพาะ แต่หลายๆ ท่านยังไม่ทราบถึงขั้นตอนการขายรถ และการเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยทำการขายรถมาก่อน

สิ่งอย่างที่สำคัญก่อนที่จะขายรถ นอกเหนือจากการรักษาสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้ว หรือจะเป็นการเช็คราคาซื้อขายเบื้องต้นแล้ว เรื่องเอกสารก็สำคัญและต้องรอบคอบเช่นกัน เพื่อให้การขายไม่เกิดผลตามมา ไม่ว่าจะขายแบบมีเล่มทะเบียนแล้ว หรือเป็นการขายแบบยังมีสัญญาสัญญาเช่าซื้อกับทางธนาคารอยู่

เอกสารในการขายรถ
เตรียมเอกสารขายรถอย่างไร

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของรถ)

เป็นหนังสือยืนยันที่ผู้ที่จะขายรถต้องใช้ในการยืนยันตัวตน โดยจะต้องเซ็นชื่อให้ตรงกับในเล่มทะเบียนรถ หรือในสัญญากับทางธนาคารเท่านั้น แต่ถ้าหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จำเป็นต้องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อแนบมาด้วยทุกครั้งในการทำธุรกรรม เพื่อสร้างความชัดเจนว่าท่านเป็นเจ้าของรถ และสร้างความมั่นใจแต่ผู้ซื้อ และเจ้าของรถคนต่อไป

2. สมุดคู่มือจดทะเบียน (เล่มสีฟ้า)

สมุดคู่มือจดทะเบียนคือสิ่งที่ยืนยันข้อมูลข้อรถคันๆ เช่น ทะเบียนรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ ชื่อผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถทั้งหมด

ตัวอย่าง คู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มฟ้า)

3. แบบคำขอโอนและรับโอน

เป็นเอกสารที่ใช้โอนเปลี่ยนเจ้าของรถ ซึ่งดำเนินการผ่านทางกรมการขนส่งเท่านั้น ในเอกสารคำขอโอน ผู้ขายจะต้องเซ็นชื่อตรงผู้โอน และต้องกรอกข้อมูลของรถให้ครบถ้วน

4. สัญญาซื้อขาย

ในส่วนของสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยระบุ ราคา และเงื่อนไขในกสารซื้อขาย เป็นเอกสารที่ขาดไม่ได้ และควรทำไว้ 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ในการทำสัญญา รายละเอียดรถ และชื่อผู้ซื้อขาย พร้อมทั้งรายละเอียดในการชำระเงินต่างๆ

ตัวอย่าง สัญญาซื้อขาย

5. เอกสารประกันภัย (ถ้ามี)

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่มีรายละเอียดในกรมธรรม์อีกหลายประการที่ผู้เอาประกันจะต้องทราบถึงสิทธิประโยชน์ หรือเกิดปัญหาตาม จะได้เข้าใจและสามารถเรียกร้องถึงสิทธิประโยชน์ได้

6. หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนานจใช้แทนในการดำเนินเอกสารนั้นๆ แทน เช่น การโอนเปลี่ยนเจ้าของที่กรมขนส่งทางบน ในกรณีขายให้กับเต๊นท์รถ ในวันที่ขายได้ ทางเต๊นท์จะได้ดำเนินการเอกโดนได้รับการมอบอำนาจจากทางเจ้าของรถเรียบร้อย หนังสือมอบอำนาจสามารถระบุได้ว่า ใช้เพื่อทำการโอนเปลี่ยนเจ้าของรถทะเบียน xxx เท่านั้น

7. กุญแจสำรอง

คือจุดที่หลายๆคนไม่ได้สงสัยหรืออาจจะมองข้าม โดยรถที่ต้องจากตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีกุญแจ 2 ชุด และเมื่อนำรถออกมาขายจะต้องนำกุญแจสำรองมาด้วย เพื่อความสบายใจของผู้ซื้อ

ตัวอย่าง กุญแจหลักและกุญแจสำรอง

8. สัญญาเช่าซื้อ (กรณีที่รถยังมีไฟแนนซ์)

เป็นหนังสือที่ออกให้กับทางเจ้าของรถว่าด้วยเรื่องการเช่าซื้อ ในหนังสือระบุ ราคารถ ยอดจัดไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย และยอดผ่อน ทั้งนี้หากต้องการขายเมื่อยังมีไฟแนนซ์อยู่ต้องเตรียมเช็คยอดที่คงค้างกับทางไฟแนนซ์ หรือธนาคารก่อนทำการซื้อขาย เพราะจะได้ทราบยอดที่ต้องชำระให้กับธนาคารที่แน่นอน

9. อุปกรณ์ต่างๆ ในรถ

ไม่ว่าจะเป็น กล้องติดหน้ารถ ชุดแต่ง GPS ผ้าคลุมรถ ชุดช่วยเหลือฉุกเฉิน ในส่วนนี้ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันก่อนได้ว่าจะให้ไปด้วยหรือต้องถอดออกเก็บไว้ หากสำคัญหรือมีการนำไปใช้ต่อ ควรถอดออกก่อนที่จะการซื้อขาย

ซื้อ ขายรถ ทำรีวิว ฝากขาย โทร 061-745-6222 LINE @knowname